Whitefruits

W. původně vzniklo jako společný projek tří studentů-absoloventů ateliéru keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kteří tak chtěli udržet a dál rozvíjet spolupráci právě ještě z dob studií.

W. byl zamýšlen jako značka uplatnující a presentující tvůrčí přístupy a technické postupy, které jsou v běžné průmyslové produkci (porcelánu) buď okrajové nebo zcela opomíjené.

Ctižádostí W. není zavalit domácnosti novými tvary, ale působit spíše jako doplněk a příjemné oživení stávajícího sortimentu průmyslové produkce.

V současnosti na projektu spolupracují dva z původních členů (Antonín Tomášek a Gabriel Vach).

Do budoucna by se W. rád kromě produkce vlastních věcí zaměřil i na hledání a objevování mladých začínajících tvůrců – studentů designu – a pomáhal jim v realizaci (a uvádění v život) jejich projektů a vizí, které by jinak byly odsouzeny pouze k tomu, aby na ně sedal prach ve školních depozitářích.